Elugy

A kedvezményezett neve: Lengyeltóti Város Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 57 411 649.-Ft

A támogatás mértéke ( %-ban) : 100 %

A projekt tartalmának bemutatás:

A projekt 15 települési Önkormányzat ( Lengyeltóti, Gyugy , Hács, Kisberény, Buzsák, Csömend, Gamás, Látrány, Ordacsehi, Öreglak, Pamuk, Somogyvámos, Somogyvár, Szőlősgyörök és Táska) konzorciumi együttműködésében valósul meg. A projekt vezetője Lengyeltóti. A projekt során helyi identitást erősítő közösségi részvételre épülő szabadidős, bűnmegelőzési , közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok kerülnek megrendezésre. A beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata , a helyi civil társadalom megerősödése, segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödik a civil aktivitás, kialakulnak , illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés.

A projekt célcsoportja:

A fejlesztés során megvalósuló szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok települési jelentőségűek, az érintett földrajzi célterület a település egészét magába foglalja, ami a teljes projektre vetítve 14.165 fő érintettet jelent. A fejlesztés során megvalósuló eseményekre a település lakosságán túl, további személyek is ellátogatnak- elsősorban a közelben található környező, jelen projekttel nem érintett településekről.

ersza logo footerA projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. 08.01.

A projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00009